Hoá Giải Vận Hạn - Phúc Lộc Bình An

Quan Thế Âm Quán Chiếu

Đương đầu với khổ đau chúng sinh
sẽ thấu hiểu được hạnh phúc

Những vận hạn, khổ đau mà hàng vạn chúng sinh gặp phải  đều là do Số Mệnh tạo thành từ quy luật Nhân - Quả. Nếu không có sự thành tâm và phương cách khẩn cầu, bái lễ đúng đắn thì Đức Phật cũng sẽ không thể nghe thấu được những khổ đau của chúng sinh đang gặp phải để phù giúp.

Bộ lễ Quan Thế Âm Quán Chiếu là phương cách đúng đắn nhất để rút ngắn hành trình giúp cho những lời khấn cầu của chúng sinh tới được Đức Phật Quan Thế Âm thấu tỏ.
Quan Thế Âm Bồ Tát với đại nguyện và lòng từ bi sẽ ứng hiện để chúng sinh được ban may cứu khổ.

PHẬT TỔ NÓI

"Bệnh Tật Ốm Đau - Nợ Nần Túng Quẫn
Sự Nghiệp Bất Ổn - Gia Đình Ly Tán"

Nguồn gốc của 
Quan Thế Âm Quán Chiếu

Quan Thế Âm Quán Chiếu được tạo thành từ sự kết nối của nhiều bảo vật linh thiêng được gia trì một cách cẩn mật từ các vị thiền sư: 
* Bài kinh Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn giúp chúng sinh giải thoát khỏi vận hạn, tai ương đang lẩn khuất bên mình.
* Lá Sớ ghi thông tin của thí chủ là văn bản cổ  trình bày ước vọng của  thí chủ dâng lên bề trên để được y chuẩn.
* Trầm nụ cánh sen khi được đốt lên sẽ xua đuổi vận khí xấu trong môi trường xung quanh.
* Lá Bồ Đề Tâm Phật thiêng liêng đem tới sáng suốt trong suy nghĩ, thấu đáo trong hành động.

Quan Thế Âm Quán Chiếu sau khi được phù độ, gia trì sẽ trở thành cầu nối  truyền tải những lời khấn cầu của chúng sinh để Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thấu tỏ.

Đích thân thiền sư trụ trì và cùng các cao tăng của thiền viện Trúc Lâm tiến hành gia trì trong nhiều ngày đêm để phát dương bộ lễ Quan Thế Âm Quán Chiếu đem tới An Lạc - Hạnh Phúc cho chúng sinh.

Thỉnh Quan Thế Âm Quán Chiếu

Hành trình phát dương cho
Quan Thế Âm Quán Chiếu
Để tạo nên bộ lễ vật Quan Thế Âm Quán Chiếu mất rất nhiều tâm sức và thời gian của các vị thiền sư và cao tăng, chỉ những người tích đủ đạo hạnh mới được tiến hành nghi lễ gia trì này. Các nghi lễ gia trì, phù độ được tiến hành với nghi thức Phật giáo nghiêm cẩn trong 7 ngày liên tiếp. Những tiếng kinh cầu, hành niệm sẽ được chuyển hoá và dẫn nhập vào bộ lễ vật Quan Thế Âm Quán Chiếu.

Sau khi bái thỉnh Quan Thế Âm Quán Chiếu về chúng sinh đang có tai ách cần thực hiện những nghi thức đơn giản còn lại theo hướng dẫn là sẽ hoàn thành lời khấn cầu của mình tới Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.Thỉnh Quan Thế Âm Quán Chiếu

Các Thiền Sư Với
Quan Thế Âm Quán Chiếu 

Sự ứng hiện, phát dương để ban may mắn, gia hộ của Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát  cho những chúng sinh thành tâm hành lễ Quan Thế Âm Quán Chiếu đã được xác tín bởi rất nhiều các vị thiền sư, thượng toạ và các phật tử.

Thỉnh Quan Thế Âm Quán Chiếu

Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát quán chiếu cho sự đại từ đại bi, ở đâu có tai ách, khổ đau, Ngài sẽ ứng hiện cứu khổ chúng sinh như người mẹ hiền luôn lắng nghe, yêu thương giúp đỡ các con của mình.
Đại Đức Thích Thanh Nhiễu
Trụ Trì Chùa Tam Chúc
Sở dĩ Bồ-tát có tên là Quán Thế Âm là vì Ngài thường Quán chiếu, lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sinh mà ứng hiện để ban may cứu khổ. Thành kính hành lễ Quán Thế Âm Quán Chiếu, tức thì những chúng sinh đó thoát khỏi sự khổ đau, vận hạn.
Đại Đức Thích Minh Hiền
Trụ Trì CHùa Hương
Đức Phật dạy: “Bồ-tát Quán Thế Âm Quán Chiếu có đại oai thần lực như thế nên tạo nhiều lợi ích cho chúng sinh. Do đó chúng sinh cần phải thường kính cẩn hành niệm. Vì có Đại Nguyện và lòng từ bi, nên Bồ Tát sẽ gia hộ được như ý.
Thượng Toạ Thích Huệ Đăng
Giảng Sư Phật học

Phản hồi từ khách hàng 

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

Thỉnh Quan Thế Âm Quán Chiếu 

Thỉnh Quan Thế Âm Quán Chiếu

© 2022 Bodhisattva . All rights reserved | Privacy Policy | Term Of Use | Disclaimer


Nụ trầm sen 
Kinh bạch y thần chú 
 Lá sớ có thông tin thí chủ

Bộ lễ Quan Thế Âm đã gia trì 
 588.000 đ
 288.000 đ

(Lá Bồ Đề  Tâm Phật Mạ Vàng)


(Bộ lễ Quan Thế Âm + Bùa Tài Lộc Bình An)

 788.000 đ
Bùa Tài Lộc Bình An đã gia trì 
Bộ Lễ đầy đủ

Ban Trị Sự Thiền Viện Trúc Lâm